Yapılan araştırmalar ve çalışmalar şunu gösteriyor ki, günümüzde, insanlığa ve geleceğe katkısı anlaşılsın veya anlaşılmasın, yaşam devam ettiği sürece, devam edecek kavramlardan birisi de şüphesiz ki hareketli yaşam veya en geniş tanımlamaları da içerisine alan “Spor”dur.

Bu nedenle “Spor” yaşantımızın her alanına, bir şekilde temas edebilir niteliğe sahiptir.

Öyle ki; para kazanmak için bir sektör, sağlıklı yaşamak için bir fırsat veya tedavi görebilmek için bir rehabilitasyon aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanımları ise dilediğimiz gibi çoğaltabilir ve yukarıda da belirttiğimiz gibi yaşantımızın her alanına taşıyabiliriz. Bizim için önemli olan şu ise şudur ki;
“Bizler sporun neresindeyiz?” Başka bir tabir ile “Spor, hayatımızın neresinde?”

Ülkemizde spor, nitelikli antrenör ve sporcu yetiştirecek kadar gelişmemiş olsa da son zamanlarda MEB’in de sağlıklı yaşam adına yürüttüğü çalışmalar vizyon olarak gelişmekte olduğumuzun işaretçisidir.

Spor, bir ahlak, spor, bir disiplindir. Bizler de bu disiplinin birer parçası olarak yaşamalıyız. Gelişmiş ülkelere baktığımızda insanların çoğu yaşam standartlarının da elverişli olması sebebiyle sporu bir zorunluluk değil de, bir gereç olarak görmekte ve amaçlara giden bu aracı çok iyi kullanmaktadır. Nitekim çağın çok hızlı yayılan hastalığı “Obezite” mücadelesinde de “Spor” en faydalı etkendir.

Ülkemizde de son zamanlarda hızla artış gösteren bu hastalığın en büyük sebebi ise bilinçsiz beslenme ve hareketsiz yaşamdır. Geçmişte yapılan araştırmalardan elde ettiğimiz verilere göre:
“Ülkemizdeki insanların %35’i kilolu, % 65’i şişman ve % 3’ünün aşırı şişman olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu rakamlar hızla artış göstermektedir.”

Demek ki artık kırk fırın ekmek yemek yerine, sporla buluşmalıyız…

Bismillah niteliğindeki bu başlangıç yazımız ile sporun sağlık ve yaşam için önemi hakkında kısa bir bilgi vermeye çalıştık. İlerleyen süre içerisinde daha ayrıntılı yazılarımızla birlikte olacağız…

Sporla ve sağlıklı kalın…

Yazan, Murat Ozan Deniz