Elinden tutamaz isen geçeni,
Kaçtığın yerde ara ki bul beni.
Çağırır da duymaz isen göçeni,
Ukba yolunda ara ki bul beni.

Varlığın çukuruna düştüğünde,
Bu aciz bir ölümün eşiğinde,
Bitâp düşüp sebatın bittiğinde,
Eyüp sabrında ara ki bul beni.

Vardım dolu insan yalnızlığına,
Ferhat gibi koştum Şirin Dağına,
Külsüz kalır gelen aşkın bağına
Maşuk narında ara ki bul beni.

Âb-ı hayat içenler gelir dile
Ah dergahında çekiverdik çile
Ölüm anında muhtaçsan kefile
Mevt kuyusunda ara ki bul beni.

Agâh Enes makamın olsun hiçlik
Hamsın, pişir ruhunu bitsin çiğlik
Tuttu mu onca seni bilinmezlik
Araf yolunda ara ki bul beni..

Yazan, Enes Karakaş