Beni yarattın dünyaya attın,

Dünyayı benim, beni kendin için yarattın.

……….

Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum ? 

Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum.

 

26 Mayıs 1904 yılında İstanbul’da doğdu. Tam adı Ahmet Necib Fazıl Kısakürek Çocukluğu doğduğu konakta geçen Necip Fazıl, aile eğitimini daha ziyade Mehmed Hilmi efendi’den alır. Bu arada Amerikan Koleji’nde eğitimine devam eder ve orta öğrenimini Bahriye Mektebi’nde tamamlar (1922). Bu askeri okulda, din derslerini, Aksekili Ahmed Hamdi, tarih derslerini Yahya Kemal’den görmüş, ama asıl anlamda “edebiyat ve felsefeden riyaziyeye ve fiziğe kadar iç ve dış bir çok ilimde derin ve mahrem mıntıkalara kadar nüfuz edebilmiş” dediği İbrahim Aşkî’nin etkisinde kalmıştır. İbrahim Aşkî, verdiği kitaplarla onun  tasavvufla ilk temasını sağlamıştır. KISAKÜREK Bahriye Mektebi’nin “namzet ve harp sınıflarını bitirdikten sonra” Darülfünun Felsefe Bölümü’ne girmiş ve oradan mezun olmuştur (1921-1924).

Felsefedeki en yakın arkadaşlarından biri Hasan Ali Yücel’dir. Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile bir yıl  Paris’te gitmiştir. (1924-1925). Yurda döndükten sonra Hollanda, Osmanlı ve İş Bankalarında memurluk ve müfettişlik gibi görevlerde bulunmuş (1926-1939), Ankara’da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ile İstanbul’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde dersler vermiştir (1939-1942). Daha gençlik yıllarında basınla ilişkiye geçen Kısakürek, bu tarihten sonra memurlukla ilişkisini kesmiş, hayatını yazarlık ve dergicilikten kazanmaya başlamıştır.

Üstad Necip Fazıl KISAKÜREK  25 Mayıs 1983 tarihinde Erenköy’deki evinde vefat etmiş ve naaşı, Eyüp sırtlarındaki kabristana defnedilmiştir.

Allah onlardan razı olsun.