Mirac ve İsranın mukaddes şehri

Müminler kıblesi, insan mahşeri

Resülden izlerle taşıp her yeri

Musa’dan, Harun’dan, İsa’dan haber

Bağrında buluştu nice peygamber

Medeniyet sendin, huzur da sendin

Dünyaya barışı sen takdim ettin

Dün sendin, hal sendin, istikbal sendin

Zaman sana bakar, mekan seninle,

Seni dinler cihan, içli sesinle

Barış ve esenlik şehri olmuştun

Renklerin, seslerin nehri olmuştun

Tarihle, manayla, ruhla dolmuştun

Ey mukaddes Kudüs, ey şanlı Aksa

Dokunamaz dünya ayağa kalksa!


Dimdik ayaktasın, duracaksın da !

Mesajınla kaldın,  kalacaksın da!

Arzı mescid kıldın, kılacaksın da!

Ömer’ler, Yavuzlar, Selahaddinler

Sana selam eder, besteni dinler

Adalet pınarı, merhamet mazin

Filistin’de çığlık, Kudüs’te hüzün

Dünyanın gözü kör, sağır ne hazin

Kimse yıkamadı, yıkılmayacak!

Kudüs’e yâd eli dokunmayacak!

Yahudi katliam, zulüm yapsa da

Dünya seyreyleyip ruhsuz baksa da

Mazlumun, mağdurun kanı aksa da

Gözyaşı sel olup kahreyleyecek!

Kudüs’e, Aksa’ya baht eyleyecek!

Ey Yahudi elbet mizan kurulur

Büyük mahkemede safa durulur

Yetimin, öksüzün, âhı sorulur

O günler yakındır, güneş doğmakta

Nurun aydınlığı, zulmü boğmakta!

Şerefli Kudüs’ün kalbini dinle.

Aksa yarasıyla inle de inle

Üzülme, dostların her an seninle

Kudüs namusumuz, Aksa iffettir.

Kudüs vakarımız, Aksa izzettir.

Kimse gem vuramaz senin diline

Kudüs seninleyiz böyle biline

Kükreyen, çağlayan, müthiş seline

Kapılıp kahr ile bütün zalimler

Yere batacaktır sadist katiller

Alem şahid olsun davamız haktır

Şehidle, gaziyle yüzümüz aktır!

Kudüs gönderimiz, Aksa bayraktır

Asla mahzun olma, biz gene geldik

Bu yolda ölümü şehadet bildik

Yeter bize senin izinde olmak

Derdinle dertlenmek, seninle kalmak

Seni idrak edip rüyanla dolmak 

Yeniden dirilmek senin hakkındır

Hasretle kavuşma günü yakındır

Siyonist haçlılar saldırır gene

Çarparlar Kudüs’ün çelik seddine

Baksın Kılıçaslan, Selahaddin’e

Yeni yazılacak tarih bizimdir

Dün bizim, gün bizim, talih bizimdir.

Yazan , Abdullah Mesud Düzenli