Muhammed Hüsrev AYDINLAR

( Hocaların Hocası )

(1884–1953)

Muhammed Hüsrev Hoca, 1884 yılında bugünkü Makedonya’da bulunan Struga iline bağlı Labunişta köyünde doğdu. İlköğrenimini tamamladıktan sonra İs­tanbul’a giderek Karagümrük’teki Üçbaş Medresesi’ne yerleşti. Çeşitli hocalarda dersler gördü. Ardından Süleymaniye Medresesi’ne kaydoldu ve 1919 yılında tefsir ve hadis şubesinden mezun oldu. Daha sonra hem dersiâmlığa hem de İbtidâ-i Hâriç Medresesi Arapça hocalığına tayin edildi.

Hüsrev Hoca, Cumhuriyetten sonra medreselerin kapatılması ve dersiâmlığın kaldırılması üzerine fahrî olarak hizmet­lerine devam etti. Ancak yapılan baskılar üzerine memleketine dönmek bahanesiy­le yurt dışına çıktı ve 1936 yılında Medine’ye yerleşti. Fakat ailesinin sağlık durumu se­bebiyle bir yıl sonra İstanbul’a döndü. Bu­rada bütün yıldırma ve baskılara rağmen ders ver­meyi sürdürdü. Hocapaşa ve Camialtı ca­milerinde zaman zaman hutbe okuyan Hüsrev Hoca’nın din eğitimini sürdürme ve doğru bildiklerini söyleme konusunda­ki salâbeti ve kararlılığı menkıbeler halinde anlatılmaktadır. İstanbul İmam-Hatip Okulu’nun açılışından İtibaren İki yıl kadar burada meslek dersleri okuttu. Eski İstanbul vaizlerinden Salih Şeref, Abdülhalim Akkul, imam ve hatip Hüseyin Karagözoğlu, Mahmut Bayram, Diyanet İşleri Başkanlığı başkan yardımcılarından Yaşar Tunagür, Akdağ madeni eski müftülerinden Sadık Fidan ve yüksek mühendis H. İsmail Turan onun yetiştirdiği talebelerden bazılarıdır.

Hocaların Hocası Hüsrev Hoca 23 Nisan 1953’te İstanbul’da vefat etti; mezarı Edirnekapı Sakızağacı Kabristanı’ndadır.

Allah onlardan razı olsun.