Tercüman yok bu gönül hallerine

Lal olduk ahiret suallerine

***

Nere kadar gidecek makam mevki

Mezar taşımız bile olmaz belki

***

Amentuyu kaybettik hey gönüldaş

Gel kendine, Hakka Hak ile bağdaş

***

Bir bir dert dinle, bin ah işit bin ah

Derman ile bekler âlem-i ervah

***

Helaller tedricen fıska büründü

Dünyaya kananlar tek tek süründü

***

İnsanlık tükendi, eyledik zail

Sen Rahim’sin, kılma narına nail

***

Neydik ne olduk, dünya köprüsünde

Zalim mazlumun can sömürüsünde

***

Arşa merdiven çekmiş istek, heva

Ziynet-i eşya mıdır ruha deva

***

Yeşil alı koyup kabre gideriz

Dosta kardeşe niçin kin güderiz

***

Ucub, gurur atılsın özümüzden

Kimseler incinmesin sözümüzden

***

Hizmet bizden, olmayalım avare

Aşk ile varalım ol Mahbub yare

***

Aciziz ayırma bol Rahmetinden

Agâh Enes’i koru zilletinden

Yazan, Enes KARAKAŞ