Ses ve Söz birilerine. Siz üstünüze alınmayın…

Ey birileri !!! Kendinizi daha fazla zorlamayın. Yapacak bir şeyiniz kalmadı. Artık olacaklara hazırlanın, kabul edin.

Oturun, olduğunuz ve bulunduğunuz yere. Ve izleyin…

GELİYORLAR…

Ümmetin, milletin, mazlumun, derdi ile dertli;

Ben talebeyim, benim görevim taleb etmek. OKUmak, ÖĞRENmek, BİLmek, YAŞAmak, PAYLAŞmak diyen, TALEBELER,

“İlim Çin’de de olsa gidin ve alın”  hakikatini, yaşayarak, anlatarak, göstererek, Peygamberi bir metod ile öğreten, ilmi ile âmil, MUALLİMLER,

Ahlaki değerleri önceleyerek, dikkatli ve rikkatli senaryolar yazarak, geleceğe, gençliğe, aile yaşantımıza yön verecek, Sinema, Belgesel, Tiyatro, Dizi sektöründe, yapıtlar ve eserler verecek, OYNAyacak, YAZacak, YÖNETecek, DESTEKLEyecek, OYUNCU, SENARİST, YÖNETMEN ve YAPIMCILAR,

Biz sadece bizden değil, bizlerden sorumluyuz bilincinde olan, vatanını ve milletini, mazlumları ve zorda olanları, SAVUNmak, KORUmak, KOLLAmak adına, üreten, icad eden, geliştiren, UÇAK MÜHENDİSLERİ, SİLAH SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ, SAVUNMA ve TEKNOLOJİ ( Makine, Mekatronik, Endüstri …) MÜHENDİSLERİ,

Batıl Batı, Amerika ve aveneleri, hazırcılık ve hazcılık mantığı ile katışıklı, karışıklı, ne olduğu, nereden olunduğu bilinmez gıdalarla midelerini, akıllarını, gözlerini doyururken, obezite denilen fitne ile savaşırken, bereketli topraklarının kıymetini bilen, “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı” bilinci ile hizmet verecek, ZİRAAT MÜHENDİSLERİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ,

Hakkın ve hakikatin yanından ayrılmayan, zalime karşı elif gibi dik, mazluma karşı vav gibi eğik başı olan, gözünü budaktan, sözünü dudaktan ayırmayacak ve hiçbir baskı ve zulmünde ayıramayacağı, HUKUKÇULAR,

İnsan kıymet bilmese dahi, biz bilinmeyen bu kıymeti, onlara anlatmakla ve onları sıkıntılarından arındırmakla, kurtarmakla sorumluyuz, şuuru ile “ülkemin her yeri benim” diyerek, belki “bu uğurda ölmek de var” bilincinde, DOKTORLAR,

Ve daha hangi alanda yetişmiş olmasını, istiyorsak, istiyorsanız, isteniyorsa…

***

Birileri yeni dünya düzeni mi dedi?

Evet, o düzen, Nuri Pakdil üstadın haykırdığı; “Yaşasın Şeriat… Yaşasın, İslamın Evrensel Kardeşliği…” şuurunu ve bilincini yaşantısının merkezine yerleştiren, ADAMlarla olacak… (inşaallah)

Bekleyin, GELİYORLAR…

Yazan, Ahmet Gazi Ayhan Aydın