Leyl-i Aşk’a düştü Bülbül-ü Şeyda

Kamerde bir nur başı efkarda

Şems’i arar idim baktım ki firarda

Bulup getirmek lazım Mevlana gibi

Seyr eder derviş semayı rast makamında

Yansa da kansa da meclisi canda

Hu dese Huda ya varır o anda

Canını cem eder her bir devranda

Vuslat vaktini beklerken firakın bende

Ayıplama gönlümü bihaberken sende 

Sükutum düştü bu sefer bir başka derde

Gözlerim gözlerini görünce mahpus gibi

Hayalinle avundum bir can pazarında

Ömrün kıyısında, düştüğü kuyusunda 

Bir harabede Gönül mezarında

Umutsuzca beklediğim sanki sen gibi

Yazan, Mustafa Usta