Dünya derdi ile oldum divane

Sustuğum yerden susuyorum anne

Gördüğüm her şey geliyor bigane

Sustuğum yerden susuyorum anne

***

Halet-i ruhiyem olmuş keşmekeş

Astarsız yüzler buhrandan çilekeş

Okuyla vurdu beni bir kemankeş

Kandığım yerden kanıyorum anne

***

Nefsim ile girmişim bir cidale

Taht kurmuş kalbe, oturur nihale

Yusuf kuyusunda girdim zevale

Düştüğüm yerden düşüyorum anne

***

Efkarlarım bulanık oldu teşviş

Ne sultan oluverdim ne de derviş

Bu kavga niyedir? Hak ile seviş

Yandığım yerden yanıyorum anne

***

Ehvenişer kulsun Ey Agâh Enes

Gelip geçicidir her istek, heves

Melaki mi şeytani mi son nefes

Öldüğüm yerden ölüyorum anne

Yazan, Enes Karakaş