Ahmet Muhtar Büyükçınar

0
1903

“İbret Aynası Bir Hayat” 

Ahmet Muhtar Büyükçınar, 1920 yılında Gaziantep’te doğdu. Çok sıkıntılı bir çocukluk devri geçirdi. Altı yaşından itibaren dokumacılık, sığırtmaçlık, bağ bekçiliği, çerçicilik, kebapçılık, aşçılık, baklavacılık, marangozluk, Mersin’de deniz hamallığı ve Adana’da birkaç mevsim ırgatlık yaptı. Derviş dedesiyle tekkelere giderken, dayısı onu kaçak rakı imalatında zorla çalıştırıp ve içki âlemlerine götürüyordu.

17 yaşından sonra gönlünü dolduran Kur’ân aşkı ile her şeyi bırakıp Arapça öğrenmeye ve öğretmeye başladı. İslâmi ilimleri tahsil edebilmek için elinden gelen gayreti sarfedip, adını duyduğu bütün hoca efendilere gitti. Polis tarafından  takip edildi. Hapsolunup hakkında dava açıldı. Halep’e Şam’a kaçak giderek, iki sene okudu. Hayatını dokumacılık yaparak kazandı. 1945’te Türkiye’ye dönüp askerliğini yaptı.

Yirmi sekiz yaşında iken Gaziantep’te Şeyh Camii’ne imtihanla imam tayin olundu. Daha sonra ilmini artırmak için, pasaport alarak yurt dışına gitti ve on iki yıl Kahire’de el-Ezher Üniversitesi’nde okudu. Usulü’d-Din Fakültesi’ni bitirdi (1960). Kahire’de iken, Ezher hocalarının dışındaki âlimlerden de ders aldı. Şeyhü’l-İslâm Mustafa Sabri, Zahid Kevseri ve Yozgatlı İhsan efendilerden istifade etti. Aynı yıllarda, oradaki Türk ve Arap talebelere ders verdiği gibi, ihtisas yıllarında Aynü’ş-Şems Üniversitesi’nde de hocalık yaptı. Mısır’daki İslâmi uyanış hareketlerini takip etti, konferans ve seminerlerine gitti.

Tahsilini tamamladıktan sonra, Ezher’de hoca olarak kalması veya Arap ülkelerinden birine geniş imkânlarla tayin olunması tekliflerini kabul etmeyerek, İslâmiyetin elli yıldır zulüm ve baskı altında zayıflatıldığı ana yurduna hizmet etmek niyet ve kararı ile 1962 yılında Türkiye’ye döndü. Ezher diploması o yıllarda kabul edilmediği için kendisine bir vazife verilmedi. İlk hocasına verdiği sözün gereği, her isteyene ders verdiği ve okuttuğu kimselerden ömür boyu para almamayı prensip edindiği için, ailesini, dokumacılık, baklavacılık ve konfeksiyon işi yaparak geçindirmeye çalıştı. İsteyenlere evinde ve temin edebildiği her yerde ders verdi. İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi talebelerine Arapça ve İslami ilimler okuttu, onlar için kurslar açtı, yaz kampları tertipledi. Talebelerini yetiştirmek üzere tercüme faaliyetlerine girişti. Onlarla birlikte, “Divan İlmi Araştırmalar Müessesesi”ni kurdu.

1948’deki altı aylık imamlığından sonra 1977’de resmen vazife yapıp maaş aldığı ikinci yer olan “Diyanet İşleri Haseki Eğitim Merkezi”ne tayin olundu. Burada dokuz sene Arapça, tefsir ve hadis hocalığı yaptıktan sonra 1985’te yaş haddinden emekli oldu .

“İbret Aynası bir Hayat yaşayan” Ahmed Muhtar Büyükçınar hoca efendi 6 Nisan 2013’te Yalova da hakka yürüdü. Kabri şerifi Yalova Esenköy mezarlığındadır.

Allah onlardan razı olsun.