Mecruh gönlüm, kalmadı dayanağım,
Ah benliğim, biçare kalmışlığım.
Acep söner mi bilmem, nar-ı gamım,
Ah benliğim, biçare kalmışlığım.

Kelime-i muammalar birleşti,
Kalmaz nihanım,bu dert beni deşti.
Günahım çoktur, gönül haddi aştı,
Ah benliğim biçare kalmışlığım.

Meyusane bekledim, gelmedi can,
Sükut ağırdır, taşıyamaz cihan,
Kalp kırar sözüm, ömrüm yine viran,
Ah benliğim biçare kalmışlığım.

Müjganıma damlar nice gözyaşı,
Taşlara vururum akılsız başı,
Kim yer ki zehir ile pişen aşı,
Ah benliğim biçare kalmışlığım.

Agâh Enes uyan hab-ı gafletten,
Ne istersin sen bu Gonca-i Gül’den?
Aşk şarabın iç, leb-i teşnelerden,
Ah benliğim biçare kalmışlığım.

Yazan, Enes Karakaş